United States v. Sandoval-Ornela

Case 2:11-mj-02033-DUTY Document 13 Filed 10/26/11 Page 1 of 2 Page ID #:31 Case 2:11-mj-02033-DUTY Document 13 Filed 10/26/11 Page 2 of 2 Page ID #...

0 Downloads 5 Views
Case 2:11-mj-02033-DUTY Document 13 Filed 10/26/11 Page 1 of 2 Page ID #:31

Case 2:11-mj-02033-DUTY Document 13 Filed 10/26/11 Page 2 of 2 Page ID #:32